De taken van de hand zijn zeer divers en verschillen per persoon en per handeling, Een verstoring van de handfunctie heeft direct grote gevolgen voor het dagelijks functioneren. De hand- en polsfunctie verdienen daarom een gespecialiseerde behandeling.

Handtherapie Amersfoort is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met klachten aan de hand, pols, elleboog en schouder (bovenste extremiteit) We zijn een jonge dynamische praktijk die vanuit Vathorst nu de stap heeft gemaakt naar Amersfoort Zuid om ook voor mensen in de stad Amersfoort goed bereikbaar te zijn. Naast de behandeling van klachten van de bovenste extremiteit bieden we ook nog algemene ergotherapie aan. Onze doelstelling en visie zijn:

  • kwalitatief goede zorg
  • samenwerken met derden (huisartsen en specialisten ziekenhuis)
  • geen wachtlijsten
  • zorg op maat 
  • aandacht voor iedereen

We hebben goede en directe lijnen met de huisartsen in het gezondheidscentrum maar ook daarbuiten. Tevens hebben we een goede samenwerking met de specialisten uit het Meander MC en ziekenhuizen in de regio zodat we samen kunnen werken aan een goede behandeling.

U bent van harte welkom in onze praktijk

Stephan van de Ven

Jaap Jan Bramer

Telefoon: 033-2048007

Website: https://handtherapie.net/amersfoort/