Ik biedt psychologische zorg aan kinderen, jeugdigen en hun ouders binnen de Basis GGZ. Daarbij is de persoonlijke, kleinschalige sfeer met professionele zorg op maat belangrijk.

Het kan gaan om onderzoek en/of behandeling van uiteenlopende sociaal-emotionele problemen en/ of psychiatrische (ontwikkelings-) problematiek. Bij de behandeling wordt veelal gebruik gemaakt van de oplossingsgerichte en cognitief-gedragstherapeutische benadering. EMDR behoort tot de mogelijkheden. Ouders worden ondersteund in de vorm van ouderbegeleiding.

Ik zal op de donderdagen werkzaam zijn in het Gezondheidscentrum Cartesiusstraat van 9-17 uur. Telefonisch spreekuur is op de woensdagen tussen 12 en 13 uur: 033-75 494 68

Telefoon: 06-12210018

Website: www.praktijkruland.nl